Banner圖示: 國立臺南護理專科學校
關於南護 行政單位 教學單位 新聞中心 招生資訊 校園資訊 交通資訊
banner:校園
banner:校園
行政單位
:::

  繳費方式


1.指定繳款期限內,向就近郵局繳費或中國信託各分行、ATM、信用卡語音繳費。
2.ATM轉帳,自動提款機轉帳:
   
插入金融卡並輸入密碼
 
 →選擇『轉帳』
   
輸入中國信託商業銀行代碼822
   
輸入轉帳帳號(繳款單上的帳號)
   
輸入金額按下確定即完成交易
   
請保留交易明細單。
                                         
(採用ATM繳款者,請務必確認轉帳成功)

上次更新時間:2016/6/22 上午 11:20:30

瀏覽次數:2268